MENU

I-Kepoh Aduan Awam

Aplikasi Mobile iKepoh

Aplikasi Mobile iKepoh merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh KPKT untuk memberi kemudahan kepada orang awam bagi membuat sebarang aduan kepada Majlis Daerah Yan melalui mobile.

Objektif Aplikasi Mobile iKepoh

  • Menjalin hubungan akrab PBT dan rakyat melalui penyediaan saluran aduan yang mesra pengguna dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat; dan
  • Pemantauan dan pengurusan aduan lebih berkesan kepada pengurusan atasan PBT dan KPKT melalui satu sumber sistem yang sama dan mudah dicapai.

Fungsi Aplikasi Mobile iKepoh

  • Membenarkan penghantaran aduan bergambar beserta lokasi secaraMobile;
  • Memberi maklumbalas kepada pengadu dengan lebih responsif; dan
  • Memantau statistik aduan oleh PBT atau JKT melalui dashboard yang disediakan dengan lebih efisien.

 

Maklumat Lanjut Sila Layari Website Berikut : KLIK DISINI

Klik Pautan Ini Akses ke Portal Malaysia BIZ 

Apakah Itu Portal MalaysiaBiz?

Malaysia telah membangunkan satu portal setempat yang menyediakan maklumat pendaftaran dan pelesenan perniagaan bagi memudahkan komuniti perniagaan dalam urusan memulakan perniagaan yang dikenali sebagai MalaysiaBiz. Di bawah Pelan Induk Perusahaan Kecil dan Sederhana 2012-2020 inisiatif ini telah diterajui oleh MAMPU, melalui pelaksanaan Program Berimpak Tinggi 1 Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME HIP1),  dengan kerjasama strategik bersama Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM). Sebelum wujudnya portal MalaysiaBiz, komuniti perniagaan perlu mendapatkan maklumat pendaftaran dan perlesenan perniagaan dari pelbagai portal agensi yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Kini mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut di Portal MalaysiaBiz.

Apakah Fungsi Portal MalaysiaBiz?

Melalui Portal MalaysiaBiz, maklumat berkaitan 1,174 aktiviti perniagaan seperti badan-badan pendaftar perniagaan, keperluan mendaftar perniagaan dan jenis perniagaan yang boleh didaftarkan dapat dicapai dengan mudah melalui satu portal sahaja. Maklumat tersebut adalah berdasarkan Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia 2008 (MSIC 2008) dan telah disediakan secara horizontal dengan merentasi pelbagai Pihak Berkuasa Melesen (PBM) diperingkat persekutuan, negeri dan PBT.

rujukan : https://www.malaysia.gov.my/public/cms/article/page/786/

Kemaskini Terakhir: Khamis, 4 Julai 2019 - 1:04pm